NGHE HÁT

Phách ngọt, đàn say, nệm khói êm .
Tiếng ca buồn nổi giữa chừng đêm .
“Canh khuya đưa khách … ” . Lời reo ngọc
Mơ gái Tầm Dương thoảng áo xiêm
Ai lạ nghìn thu, xa tám cõi,
Sen vàng như động phía châu liêm .
Nao nao khói biết hài thương nữ,
Trở gối, hoa lê rụng trắng thềm !

(Thơ say)

Leave a Reply

Your email address will not be published.