Nửa đầy trăng

Phím đàn vờn dưói ánh trăng khuya

trăng ơi ! toả sáng mà xa quá

trăng ” yêu ” đơn lẻ lòng ta biết

ta gởi trăng thu một tiếng đàn

.

Hoa ngọc ngà ôm nửa vầng trăng

mây cô liêu ngó ngàn hẹn ước

hồn thổn thức

nhìn trăng tròn khuyết

lòng tôi thầm gọi

nửa – đầy – trăng…

Leave a Reply

Your email address will not be published.