Kỷ niệm Ba Tơ

Nơi đây Quảng Ngãi mấy thu rồi

Tình xuân tươi đẹp mãi không thôi

Bao năm gian khổ không sờn mỏi

Vó ngựa chinh nhân vẫn núi đồi

Núi lớn đèo Lâm Trà Nô Giá Vực

Xứ  thượng tầng lên suối thác ghềnh

Gởi lại Ba Tơ nhiều kỷ niệm

Cả tình em nhỏ váy xinh xinh

Leave a Reply

Your email address will not be published.