Hoạ kỷ niệm ngày thành lập hội thơ Tân Hiệp

Xuôi dòng cảm hứng khách thi thơ

Bến đợi ngưòi ơi hãy ghé bờ

Kể lại vần thơ ngời thép súng

Phổ vào khúc nhạc quyện dây tơ

Cho đời bay bổng bừng tươi sáng

Để sống vươn lên thoát tối mờ

Cây cỏ, suối rừng non nước Việt

Hương đồng hoa nội gợi hồn thơ

LỆ UYÊN hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.