Biết đâu

Biết đâu ấm áp khí trời

Biết đâu mát mẻ tuyệt vời mơn man

Biết đâu là gió tràn lan

Lang thang xóm vắng ngõ hàn xiêu xiêu

*

Biết đâu cát mịn bãi chiều

Lụa thắm sắc điều hăm hở  đón nhau

Đón nhau trầu quấn lên cau

Dệt thương thành nhớ bắc cầu nhớ  thương

Gom mây tản mạn thập phương

Cầu vồng tán sắc trải giường đôi ta

Anh hiền hoà, em nết na

Rằng anh em, vậy mà ta và mình

Binh minh dạo khúc bình minh

Hoàng hôn dạo khúc chung tình

*

Thiên Thai tích tịch tình tang

Tích tình tang đắm mơ màng màng mơ

*

Ngõ hàn xóm vắng … bây giờ

Chẳng là chi … chẳng là gì …

Chẳng biết đâu !

Leave a Reply

Your email address will not be published.