Bài hoạ y đề ( Xuân về) của Chinh Vũ

Chúng mình bằng tuổi bác Trần ơi !

Giáp tí – giáp  thân… tám mốt rồi

Thiếp trẻ mặn nồng duyên nợ bác

Vợ già, gắn bó nghĩa tình tôi

Thơ tôi :  lão hoá – hai thua một

Sức bác : xuân hồi – một địch hai !

Bác dẻo dai gân, bền bỉ  gối…

” Nhảy sào “, ” bơi ếch ” há nhường ai

Leave a Reply

Your email address will not be published.