Thêm chơi

Dòng sông bến đợi

Con sông đời vội vã trăm năm

Đầy ắp phù sa cuộn nhiều sỏi đá

Là đan xen giữa nhớ quên được mất

Giữa còn không thật giả tỉnh say

Mà ngây thơ nhường cho từng trải

Mà nụ hoa đã đơm thành trái

Nên tình nồng ẩn náu trong than

Trà và cà-phê bao lần đậm nhạt!

Nhưng anh chắc một điều rất thật

Đưa đẩy trăm chiều vẫn chỉ một em.

Tác giả Lê Nhật Ánh (Tân Hiệp Thơ 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published.