Nắng vàng

Lá vàng rắc nhẹ đường thu

Nghiêng nghiêng nón lá mơ hồ tình say

Em khoe áo mới sắc ngày

Mắt môi ngan ngát hây hây cúc vàng

Nắng chiều dìu dịu thôn trang

Chân anh vụng dại, tay nàng vẩn vơ

Xạc xào gió nổi tình thơ

Bóng soi đôi bóng ngu ngơ nắng vàng.

Đào văn Cẩn (tuyển tập :”Tân Hiệp Thơ 5”)

Tác giả Đào Văn Cẩn trong tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5

A-Tiểu sử:

Tác giả : Đào Văn Cẩn

Sinh năm: 1951

Quê quán : Kim Sanh, Quảng Trị.

Địa chỉ :  Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Điện thoại:

B- Các bài thơ đã đăng trong tuyển tập thơ 5:

– Chờ nhau

– Nắng vàng

– Trang long

– Trái bóng tình

– Chờ trăng

– Âm thầm

– Hóa thân