Tác giả Đào Văn Cẩn trong tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5

A-Tiểu sử:

Tác giả : Đào Văn Cẩn

Sinh năm: 1951

Quê quán : Kim Sanh, Quảng Trị.

Địa chỉ :  Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Điện thoại:

B- Các bài thơ đã đăng trong tuyển tập thơ 5:

– Chờ nhau

– Nắng vàng

– Trang long

– Trái bóng tình

– Chờ trăng

– Âm thầm

– Hóa thân

Leave a Reply

Your email address will not be published.