Nỗi lòng miền Trung

Thảm cảnh miền Trung sau trận lũ kinh hoàng

Mỗi mùa gió bấc thổi qua sông

Là lúc tim se, thắt cõi lòng

Từng hạt mưa tuôn trời xám xịt

Liên hồi sấm chớp nước mênh mông

Bào xô nhà đổ cây ngăn lối

Sóng cuốn nhà trôi cát ngập đồng

Chiếu đất màn trời thân đói rét

Trời xanh có thấu cảnh long đong!?

Đào Cẩn (trích tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published.