…Tôi vốn liếng

Xin giữ chút tình tôi trong mắt

Trong cõi thơ trong dáy góc tim người

Dù chỉ là một điểm dấu yêu thôi

Bởi đời thường, tôi vẫn… tôi vốn liếng

Leave a Reply

Your email address will not be published.