Tân Hiệp Thơ 1

Tác giả Ba Dzũng trong tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5

A-Tiểu sử:

Tác giả : Nguyễn Trung Dũng

Sinh năm: 1963 tại Nam Định

Quê quán : Xuân Hòa, Hương Long, Huế

Địa chỉ :  229/1 KP4, Linh Xuân, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

B- Các bài thơ đã đăng trong tuyển tập thơ 5:

– Hái trăng

– Trăng hẹn

Xóm chiều

Chiều về nơi thôn dã

Khói bếp nhà ai quyện mái quê

Đồng xa tiếng mõ giục trâu về

Nắng chiều sót lại sau triền núi

Bóng tối lùa dần dưới mé đê

Ngõ xóm nghêu ngao đàn trẻ hát

Đường thôn hí hửng gái trai kề

Chuông chùa thong thả buông trầm lặng

Từng tốp đi vào lối cổng tre.

Đào Cẩn (trích tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5)

Nỗi lòng miền Trung

Thảm cảnh miền Trung sau trận lũ kinh hoàng

Mỗi mùa gió bấc thổi qua sông

Là lúc tim se, thắt cõi lòng

Từng hạt mưa tuôn trời xám xịt

Liên hồi sấm chớp nước mênh mông

Bào xô nhà đổ cây ngăn lối

Sóng cuốn nhà trôi cát ngập đồng

Chiếu đất màn trời thân đói rét

Trời xanh có thấu cảnh long đong!?

Đào Cẩn (trích tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5)

Tác giả Đào Cẩn trong tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5

A-Tiểu sử:

Tác giả : Đào Cẩn

Sinh năm: 1935

Quê quán : Quảng Ngãi

Địa chỉ :  Phước Thài, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại:

B- Các bài thơ đã đăng trong tuyển tập Tân Hiệp thơ 5:

– Nỗi lòng miền Trung

– Xóm chiều