Trong đầm

Trong đầm bát ngát sen tươi

Lại thêm bông súng hé cười tuổi xinh

Tiêu huyền (1) duyên đứng một mình

Súng sen sen súng chung tình gần xa

Lan lan huệ huệ (2) thướt tha

Dịu dàng thanh khiết chan hoà sắc hương

Nhá nhà, phố phố, vườn vườn

Tuyệt vời huyền dịu vấn vương trong chiều

Hài hoà âm hưởng trúc tiêu

Bổng trầm thánh thót lời yêu tuổi rằm

———-

Chú thích :

(1) Cây tiêu huyền có họ hàng với cây hoa sen chớ không họ hàng gì với cây bông súng

(2) Cây hoa lan không có dây mơ rễ má gì với cây hoa huệ cả