Từ

Từ ta từ độ xa quê

từ  ly khúc hát não nề nhớ thương

từ mang chú số nhỡ đường

từ thôi vạn dặm cố hương xa vời

-0-0-

Từ ta dấn bước ra khơi

từ  dòng sông lụa tơi bời gió sương

từ  em nắng héo sông Tương

từ  lâu ảo ảnh dặm trường bâng quơ.