Dòng sông tuổi thơ

Tôi đứng đây hướng về dĩ vãng

Lòng ngậm ngùi con nứoc vẫn trôi xuôi

Tình quê hương cách biệt đã lâu rồi

Bao kỉ  niệm… giũa những ngày thơ ấu

– 0 –

Nhớ chiếc cầu năm xưa cùng bè bạn

Thường hẹn hò ôm sách vở đến trường

đời lớn lên giữa lòng đất quê hương

Nay đã chôn vùi sâu trong kỉ niệm

– 0 –

Leave a Reply

Your email address will not be published.