Nhớ quê

Chiều tím

Lòng buồn chạnh nhớ quê

Bao năm xuôi ngược mãi chưa về

Thương con đò cũ thân gầy guộc

Tưỏng mái đình xưa dáng não nề

-0-

Những sớm tươi hồng gieo nội cỏ

Những chiều sương nhạt trải chân đê

Ngân nga thiền mở chuông chùa đổ

Chầm chậm hoàng hôn đổ bốn bề

Xuân

Xuân đến rạng ngời khắp núi sông

Xuân trao tình mới ánh xuân hồng

Xuân thêm thêm mãi càng thêm tuổi

Xuân mới mới hoài ấy mới thông

Xuân đượm hương tùng tình thắm thiết

Xuân phơi sắc liễu nghĩa thêm nồng

Xuân trên bảy bốn xuân – càng đẹp

Xuân chúc Dần (*) – xuân rực rỡ bông

__________

Chú Thích :

(*) Xuân năm Dần