Bủu Ngọc

Sóng nhớ

Em nhìn … sóng vỗ về khẽ lượn vòng gió đưa đùa theo bờ xanh trắng dịu dàng như  mất anh . Rồi khi gió đi vắng sông lại buồn lặng câm em ngồi ôm nỗi nhớ trải dài theo chân anh 22.8.2006


Một thoáng trong em

Mới gặp anh lần đầu nghe nhu … mùa xao xuyến rồi thời gian, thời gian em biết … mơ về anh