Tâm sự đêm đông

Văng vẳng tai nghe tiếng dế sầu Nỗi lòng canh cánh suốt đêm thâu Trải bao xuân thắm đào phong nhuỵ Tưởng nỗi hàn ôn sự dãi dầu Cây cội nước nguồn, ơn núi nặng Ngọn rau tấc đất, nghĩa nông sâu Mây về phương ấy cho ta nhắn Rằng cụm phần kia chớ bạc […]