Giọt trắng

Em nhỏ xuống cho đời từng giọt trắng trắng trinh nguyên trong suốt tâm hồn ta đứng đó – dưới rừng su thầm lặng em nhỏ dần nhỏ xuống chạm hoàng hôn