Dòng sông tuổi thơ

Tôi đứng đây hướng về dĩ vãng Lòng ngậm ngùi con nứoc vẫn trôi xuôi Tình quê hương cách biệt đã lâu rồi Bao kỉ  niệm… giũa những ngày thơ ấu – 0 – Nhớ chiếc cầu năm xưa cùng bè bạn Thường hẹn hò ôm sách vở đến trường đời lớn lên giữa lòng […]


Dòng sông tuổi thơ

Tôi đứng nơi đây hướng về dĩ vãng Lòng ngậm ngùi con nước về dĩ vãng Tình quê hương cách biệt đã lâu rồi Bao kỉ  niệm… giữa những ngày thơ ấu ! . Nhớ chiếc cầu năm xưa cùng bè bạn Thưòng hẹn hò ôm sách vở đến trường Đời lớn lên giữa lòng […]